Centrum Militarne w British Word

CENTRUM MILITARNE

Militarne szkolenia językowe dla kadry wojskowej na bazie wytycznych militarnego programu językowego NATO STANAG 6001. Celem szkolenia jest przygotowanie do:

  • wstępnych egzaminów językowych na stacjonarny kurs językowy w jednostkach militarnych
  • egzaminów poprawkowych po ukończeniu stacjonarnego kursu językowego w jednostkach militarnych

Szkolenia prowadzi Magdalena Gąsławska - lektorka języka angielskiego, przeszkolona w zakresie sposobu prowadzenia zajęć oraz przygotowania słuchaczy kursów języka angielskiego do zdawania egzaminów na poziomie 1 i 2, zgodnie z porozumieniem STANAG 6001 (w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu), z wieloletnim doświadczeniem w jednostkach militarnych

  • Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych
  • Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
  • 8 Pułk Przeciwlotniczy

w których przygotowała do egzaminów STANAG 6001 blisko 500 żołnierzy zawodowych.

Centrum Militarne w British Word