Studio Języka Angielskiego British Word - biblioteka językowa

BIBLIOTEKA JĘZYKOWA

Biblioteka Językowa Foreign Language Library w BRITISH WORD cieszy się bardzo prostym, nieskomplikowanym, innowacyjnym programem FLL, którego źródło wypływa z głębokiej pasji do zmaksymalizowania procesu przyswajania wszechstronnej wiedzy anglojęzycznej (British & American English) w sposób jak najbardziej precyzyjny, efektywny, błyskawiczny i trwały. Uskutecznienie procesu pojmowania treści anglojęzycznej i upłynnienie komunikacji budowanej na bazie stale przyswajanych informacji w języku brytyjskim i amerykańskim staje się teraz procesem coraz bardziej przystępnym, naturalnym i swobodnym. Zatem dostępny dla uczestników kursu program FLL jest jednocześnie bardzo precyzyjnym i trafnym strzałem w dziesiątkę.

Foreign Language Library w BRITISH WORD ma na celu stworzenie możliwie jak najbardziej spokojnej, relaksacyjnej i beztroskiej formy sprawnego postępu poprzez zmaksymalizowanie ugruntowanych w ten sposób kluczowych niewerbalnych sprawności językowych (input – wkład: słuchanie, czytanie) – niezbędnych do stałego rozwijania się sprawności werbalnych (output – produkcja: mówienie, pisanie). Rozwój zdolności postrzegania i wydajności za sprawą dostępu do żywego języka dzięki bogatej ofercie całego szeregu rodowitych native speakerów pochodzenia brytyjskiego i amerykańskiego w bardzo prostej, dostępnej dla każdego, formie „audio” i „paper”:

- RADIO ON non stop – transmisja LIVE z UK i USA – stały bezpośredni kontakt z żywym językiem (angielski brytyjski i amerykański) w różnorodnym wydaniu, bowiem dostęp do wszelkich anglojęzycznych stacji radiowych dostępnych na całym świecie jest nieograniczony; zatem każda obecna w czytelni osoba ma sposobność oswojenia się z nieograniczenie licznym zasobem urozmaiconych akcentów i dialektów (odmiana języka odznaczająca się swoistymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi, czy gramatycznymi, odróżniającymi ją od innych form tego języka – a więc akceptowanego na całym świecie sposobu wymowy tego samego słowa, frazy, treści gramatycznej w różnym wydaniu) – idealna okazja swobodnego i naturalnego przyswajania wiedzy;

Studio Języka Angielskiego British Word - biblioteka językowa

- KĄCIK ROZRYWKI – szansa odprężenia się i rozruszania szarych komórek przed i po zajęciach językowych, w duchu rozwoju podstawowych umiejętności pracy w zespole; podkreślamy znaczenie współpracy i poświęcenia w atmosferze zdrowej relacji - idealna sposobność podświadomego osłuchania się dzieci i młodzieży z językiem w formie zabawy (gry, puzzle, łamigłówki, dowcipy w wydaniu amerykańskim) przy transmisji LIVE z UK i USA (RADIO ON) – znajomość języka nie jest tu potrzebna, ponieważ żaden uczestnik nie czuje nacisku włączania się w treści językowe, a jednocześnie podświadomie samoistnie rozwijana jest w każdej obecnej osobie komunikacja w języku angielskim - wszelkie bariery językowe przełamywane są w sposób atrakcyjny, efektywny i odprężający - z biegiem czasu rozumienie wcześniej zwerbalizowanych, zademonstrowanych i zastosowanych w praktyce treści w języku brytyjskim i amerykańskim staje się naturalnym procesem ugruntowania przedstawionych w języku obcym informacji - język angielski nie stanowi już dłużej bariery w pojmowaniu dostępnych informacji w formie skomplikowanych fraz w jakimkolwiek dialekcie;

Studio Języka Angielskiego British Word - biblioteka językowa

- CZYTELNIA ANGLOJĘZYCZNA– dostęp do treści o tematyce rozwoju osobistego w świetle zdrowego i pozytywnego sposobu myślenia w formie literatury, precyzyjnie wyselekcjonowanych materiałów w formie firmowych katalogów, możliwość wypożyczenia literatury w wersji oryginalnej i/lub uproszczonej (angielski brytyjski i amerykański), sposobność wykorzystania dostępnych materiałów edukacyjnych (słowniki tematyczne, słowniki wyrazów bliskoznacznych, struktury leksykalno-gramatyczne) – doskonała okazja do sprawnego odrobienia prac domowych przed i po zajęciach językowych, a zatem jest to perspektywa mądrego i efektywnego wykorzystania wolnego czasu – idealna forma spędzenia wolnego czasu dla młodzieży i dorosłych przed i po zajęciach językowych z możliwością samodzielnego rozwoju językowego na płaszczyźnie leksykalno-gramatycznej.

Studio Języka Angielskiego British Word - biblioteka językowa

GODZINY OTWARCIA

Biblioteka Językowa Foreign Language Library dostępna jest każdego dnia od poniedziałku do soboty (godzinę przed lub/i po swoich zajęciach językowych) od 5 września do 22 czerwca dla aktualnych uczniów szkoły BRITISH WORD

poniedziałek - piątek

godz. 15.00-19.00


sobota

godz. 09.00-12.00