kursy językowe, tłumaczenia i akademia koszykówki www.facebook.com - BRITISH WORD

O NAS

Motyw stałego doskonalenia efektywnej komunikacji w języku angielskim w BRITISH WORD jest fundamentem realizacji nieskończenie obszernego wachlarza unikalnego programu innowacyjnego w dążeniu do intensyfikacji umiejętności przełamywania wszelkich barier powstrzymujących Cię przed uwolnieniem ukrytych zdolności i talentów niezbędnych w procesie współczesnego wzrostu gospodarczego twojego kraju.

BRITISH WORD w Koszalinie jest integrującym pomostem językoznawczym – werbalnym łącznikiem informacyjnym – stworzonym dla rozszerzenia płynności komunikacji oraz wzajemnych powiązań międzynarodowych. Współczesny okres globalnej komunikacji oraz stałego rozwoju prowadzi do ujednolicenia języka, dzięki któremu porozumienie między obywatelami krajów obcojęzycznych staje się zdecydowanie łatwiejsze.

British Word - o nas

Dyrektorami firmy są dwa światłe, świeże umysły - mgr Magdalena Gąsławska i mgr Zaied Abbas:

Magdalena Gąsławska – absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie kształcenia wiedzy języka angielskiego (stopień licencjacki), absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie translatoryki (stopień magistra), lektorka języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem nauczycielskim w placówkach państwowych (uczelnia wyższa, szkoła średnia, gimnazjum, szkoła podstawowa, zerówka) i prywatnych (m.in. w Ogólnopolskiej Szkole Językowej British School) oraz w jednostkach militarnych (Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, 8 Pułk Przeciwlotniczy), przeszkolona w zakresie sposobu prowadzenia zajęć oraz przygotowania słuchaczy kursów języka angielskiego do zdawania egzaminów na poziomie 1 i 2, zgodnie z porozumieniem STANAG 6001 – Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu;

Zaied Abbas – native speaker języka angielskiego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Stillwater, Oklahoma), absolwent administracji i biznesu w New York Institute of Technology, New York - USA (Bachelor of Science – licencjacki stopień nauk technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych), absolwent pedagogiki w University of Sunderland, England - UK w zakresie kształcenia wiedzy języka angielskiego i wychowania fizycznego (Master’s degree – stopień magistra), koordynator i nauczyciel języka angielskiego, biznesu i wychowania fizycznego w Royal College of Surgeons – Medical University, Ireland - UK, dyplomowany instruktor pływania (UK Coaching Certificate, poziom 1-2), profesjonalny koszykarz, dyrektor All-Star Basketball Academy w USA i w British School of Bahrain, menedżer projektu AIFC ('Building Relationships, Creating Growth & Improving Lives').

STUDIO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Studio Języka Angielskiego British & American Language Studio w BRITISH WORD organizuje jedyne w Polsce kursy anglojęzyczne w nowatorskim programie 'Dual Learning Plus Motion'. Atrakcyjna metoda 'Dual Learning' wzbogacona i urozmaicona jest o dodatkowe zajęcia sportowo-językowe pionierską metodą 'Motion'. Autorami programu są mgr Magdalena Gąsławska i mgr Zaied Abbas.

kursy językowe: angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, rosyjski

- DUAL LEARNING – metoda pozwalająca na naturalny, bezpośredni kontakt z żywym językiem, bowiem zajęcia prowadzone są przez rodowitego Amerykanina – native speakera oraz drugiego lektora - pochodzenia polskiego;

- MOTION – pionierska metoda edukacyjna, zajęcia sportowo-językowe prowadzone przez wykwalifikowanego trenera – native speakera, mającego bogate doświadczenie zawodowe w danej dyscyplinie sportowej oraz liczne osiągnięcia jako profesjonalista tejże dziedziny.

Obydwie metody nie są ze sobą obligatoryjnie połączone. Istnieje możliwość dokonania wyboru tylko jednej z nich. Zajęcia w systemie 'Dual Learning' prowadzone są metodą 'Face-to-Face/Eye-to-Eye' oraz metodą 'E-learning'.

Zapał do prowadzenia zajęć w języku angielskim wypływa z pasji do motywowania uczniów do gruntownego rozwijania umiejętności aktualnie widocznych oraz do aktywowania zdolności jeszcze nieodkrytych. Stawiamy na kreatywność, precyzję, wydajność i maksymalizację wyników.

BIURO TŁUMACZEŃ PRZYSIĘGŁYCH

Jednym z najistotniejszych priorytetów BRITISH WORD jest jednoczenie ludzi różnej narodowości, kultury i wiary poprzez wspomaganie procesu nawiązywania, podtrzymywania i wzbogacania relacji międzyludzkich w języku globalnym – angielskim.

tłumaczenia Koszalin

Biuro Tłumaczeń Przysięgłych Professional Translation Company w BRITISH WORD działa na terenie całego świata. Współpracujemy wyłącznie z tłumaczami przysięgłymi, lingwistami, twórcami oprogramowania internetowego i grafikami o wysokich kwalifikacjach, poświadczonych odpowiednimi certyfikatami, stopniami naukowymi, referencjami i doświadczeniem.

AMERYKAŃSKA AKADEMIA SPORTOWA

Amerykańska Akademia Koszykówki All-Star Basketball Academy w BRITISH WORD w Polsce to pomysł wszech czasów, bowiem uskutecznienie i upłynnienie komunikacji w języku angielskim staje się teraz procesem coraz bardziej naturalnym i przystępnym. Nigdy wcześniej motywem przyswajania obowiązkowego przedmiotu szkolnego nie był powód precyzyjnego porozumiewania się w języku angielskim z trenerem i współzawodnikami, pasja których wypływa z jednego źródła – sport.

Akademia sportowa, koszykówka dla dzieci i młodzieży

Stworzyliśmy świeży, produktywny program innowacyjny, celem którego jest gruntowne pogłębianie tajników uaktywniania ukrytych możliwości komunikacyjno-lingwistycznych metodą ‘Motion’ (edukacja z wykorzystaniem wszelkich dyscyplin sportowych). Naszym kredo jest przełamywanie wszelkich barier językowych w sposób możliwie jak najbardziej atrakcyjny, dynamiczny i efektywny.

Organizatorami Amerykańskiej Akademii Sportowej są mgr Magdalena Gąsławska i mgr Zaied Abbas.

CENTRUM BIZNESU

Centrum Biznesu Business English Centre w BRITISH WORD oferuje usługi dostosowane do twoich potrzeb biznesowych:

- EXTENSIVE BUSINESS ENGLISH COURSE – obszerny kurs języka angielskiego w biznesie, którego przeznaczeniem jest wdrożenie realnego świata interesów międzynarodowych w program zajęć językowych;

Kurs obejmuje następujące dziedziny: szkolenie, marketing, trendy zatrudnienia na rynku pracy, finanse, biznes online, realizacja nowych przedsięwzięć biznesowych, zarządzanie projektami, budowanie kontaktów/relacji, obsługa klienta, budowa zespołu, zarządzanie kryzysowe, energia, jak również wiele innych istotnych i aktualnych zagadnień w świecie biznesu.

- APPLICATION PROCESSING – proces składania wniosków, wspomaganie w składaniu wniosków o wizę, dostosowanie CV do indywidualnych wymagań;

- ASSISTANCE IN PREPARATION OF FORMAL DOCUMENTS – wspomaganie w przygotowaniu dokumentów formalnych: prezentacje biznesowe, dokumenty osobiste, formalne reklamacje/listy ze skargą;

- INTERNATIONAL NEGOTIATIONS – negocjacje z międzynarodowymi partnerami biznesu: telefonicznie, online lub osobiście;

- BUSINESS COACHING – szkolenia biznesowe: wspomaganie w kształtowaniu umiejętności zawodowych, które wykorzystane mogą zostać zarówno w rozwoju osobistym, jak i w zarządzaniu, zwiększanie poziomu motywacji, promowanie postępu, intensyfikowanie efektywności pracowników, menadżerów i administratorów.

Inicjatorami Centrum Biznesu są mgr Magdalena Gąsławska i mgr Zaied Abbas.

Centrum Biznesu w British Word