British Word - Akademia Koszykówki ASBA www.facebook.com - All-Star Basketball Academy
www.facebook.com - All-Star Basketball Academy

ALL-STAR BASKETBALL ACADEMY

Amerykańska Akademia Koszykówki All-Star Basketball Academy w BRITISH WORD w Polsce to pomysł wszech czasów, bowiem uskutecznienie i upłynnienie komunikacji w języku angielskim staje się teraz procesem coraz bardziej naturalnym i przystępnym. Nigdy wcześniej motywem przyswajania obowiązkowego przedmiotu szkolnego nie był powód precyzyjnego porozumiewania się w języku angielskim z trenerem i współzawodnikami, których pasja wypływa z jednego źródła – sport.

Dyrektorami Amerykańskiej Akademii Sportowej są mgr Zaied Abbas, i mgr Magdalena Gąsławska.

All-Star Basketball Academy w BRITISH WORD ma na celu rozwój zdolności postrzegania i wydajności naszych uczniów w dziedzinie sportu. Kładziemy nacisk na korzyści pracy w zespole, dyscypliny i zdrowego trybu życia wszystkich uczestników. Podkreślamy znaczenie ciężkiej pracy i poświęcenia. Wprowadzamy i rozwijamy podstawowe umiejętności sportowe. Kierujemy naszą uwagę na kreowanie zabawy i atmosfery wsparcia, wzbogacając jednocześnie naszych zawodników o motywację niezbędną do prowadzenia aktywnego stylu życia. Dodatkowo rozwijamy zdolności komunikacyjne w języku angielskim - przełamujemy wszelkie bariery językowe w sposób możliwie jak najbardziej atrakcyjny, dynamiczny i efektywny.

Akademia koszykówki dla dzieci w Koszalinie

Oferujemy konkretne grupy wiekowe - programy 'Junior' i 'Senior' - zarówno dla chłopców jak i dla dziewczynek od 6 roku życia.

- PROGRAM JUNIOR - idealny dla uczniów w wieku od 6 do 12 lat, ponieważ poprzez prezentację zajęć w formie zabawy, uczestnicy będą zapoznawani z podstawowymi zasadami gry w koszykówkę. Uzupełnieniem programu są najważniejsze wytyczne programu ‘Senior’. Znajomość języka angielskiego nie jest tu istotna, ponieważ wszelkie instrukcje zobrazowane są jednocześnie przykładowym pokazem wymaganych aktywności ruchowych przez trenera lub uczestników bardziej zaawansowanych. Z biegiem czasu rozumienie wcześniej zwerbalizowanych, zademonstrowanych i zastosowanych w praktyce poleceń w języku amerykańskim staje się samoistnym, naturalnym procesem ugruntowania przedstawionych w języku obcym informacji - język angielski nie stanowi już dłużej bariery w przekraczaniu osiągnięć sportowych.

Akademia koszykówki dla dzieci w Koszalinie - JUNIOR

- PROGRAM SENIOR – przeznaczony dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat, odpowiedni wybór dla osób, dla których konkurencja nie ma większego znaczenia, jak i dla tych, którzy nastawieni są przede wszystkim na rywalizację. Kładziemy nacisk na wzmocnienie i udoskonalenie kondycji oraz gry sportowców z aspiracjami. Naszym celem jest zapewnienie systematycznego postępu i maksymalizowanie sprawności fizycznej niezbędnej do konkurowania na coraz wyższym poziomie. Komunikujemy się wyłącznie w języku angielskim na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym.

Akademia koszykówki dla dzieci w Koszalinie - SENIOR

DZIAŁALNOŚĆ ALL-STAR BASKETBALL ACADEMY W USA
I INNYCH KRAJACH

British Word - Akademia Koszykówki ASBA - prasa


ZAPISY

W związku z napiętym grafikiem zajęć podczas roku akademickiego prosimy kontaktować się z nami telefonicznie lub on-line:

tel. (+48) 601-452-698

e-mail: britishword@britishword.pl

ul. 1 Maja 22A/2 - 3 (Pasaż Milenium)

75-800 Koszalin

Wypełniony formularz prosimy dostarczyć pocztą elektroniczną lub osobiście.